ZAPRENUMERUJ I KORZYSTAJ BEZPŁATNIE ZE SZKOLEŃ

Przywilejem wynikającym z zakupu prenumeraty jest automatyczne członkostwo w Klubie Prenumeratora, który będzie miejscem realizacji dodatkowych projektów dla naszych czytelników. I tak w 2017 roku prenumeratorzy uzyskają dodatkowy pakiet bezpłatnych szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji kierowniczych. Dzięki prenumeracie na 2017 r. dwutygodnika Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, miesięcznika Pracownik Samorządowy lub miesięcznika WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA będą Państwo mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji w tym zakresie.

UWAGA! Prenumerator nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z przystąpieniem do Klubu Prenumeratora.

Program i harmonogram szkoleń

Zarządzanie sobą

23 lutego 2017

Umiejętności prezentacji. Wpływanie na audytorium, budowanie wizerunku, komunikacja niewerbalna, tworzenie efektu pierwszego wrażenia, obniżanie stresu związanego z publicznym wystąpieniem.

Artur Sokołowski
8 maja 2017

Zarządzanie zebraniami. Tworzenie planu zebrania, skuteczne zarządzanie sesją pytań i odpowiedzi, właściwe korzystanie pomocy audiowizualnych.

Beata Adamczyk-Nowak
11 października 2017

Delegowanie zadań. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu.

Beata Adamczyk-Nowak

Zarządzanie ludźmi

12 czerwca 2017

Zarządzanie zespołem: Motywowanie, inspirowanie, angażowanie, sprawiedliwe rozliczanie i ocenianie pracowników.

Magdalena Macutkiewicz
28 czerwca 2017

Informacja zwrotna. Jak prawidłowo przekazywać podwładnym część własnej odpowiedzialności, aby nie prowadziło to do spadku efektywności całego zespołu.

Beata Adamczyk-Nowak
15 listopada 2017

Ocena pracownika: Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie ocen pracowniczych (pierwsza ocena i ocena okresowa) zgodnie z najnowszymi zmianami prawa.

Radosław Hancewicz

Zarządzanie organizacją

22 marca 2017

Podejmowanie decyzji: Jak podejmować decyzje w sytuacji niepewnych i niepełnych danych.

Grzegorz Olechniewicz
21 września 2017

Pomiar efektywności. Analiza potencjału kadrowego pod kątem produktywnego wykorzystywania czasu pracy.

Beata Adamczyk-Nowak
14 grudnia 2017

Zarządzanie kryzysowe: Rozwój umiejętności w zakresie diagnozy obszarów kryzysowych i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, kształtowanie właściwych postaw w zetknięciu z kryzysem na różnych szczeblach organizacyjnych.

Jarosław Świątek

Formuła szkoleń

Szkolenia prowadzone będą jako tzw. webinaria. Oznacza to, że kontakt każdego uczestnika z trenerem odbywa się przez internet. W czasie szkolenia trener poprowadzi zajęcia na wybrany temat a następnie odpowie na pytania zadane przez uczestników za pomocą czatu. Wszystkie materiały wykorzystane w trakcie szkolenia, włącznie z jego nagraniem oraz odpowiedziami na pytania, dostępne będą  na specjalnie w tym celu zbudowanej platformie on-line. Uczestnik szkoleń uzyska do niej nieograniczony dostęp przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Da to możliwość wielokrotnego odtwarzania zgromadzonego materiału. W porównaniu ze szkoleniami stacjonarnymi jest to ogromne ułatwienie – zwłaszcza dla osób nie mogących wziąć udziału w szkoleniu w czasie rzeczywistym.

Po odbyciu minimum 60 proc. szkolenia (w czasie transmisji on-line) uczestnik może wygenerować zaświadczenie potwierdzające udział w nim.

W KLUBIE PRENUMERATORA nie musisz martwić się, że zapomnisz o terminie szkolenia. O każdym zbliżającym się webinarium zostaniesz przez nas poinformowany mailowo.

Zasady członkostwa

Dostęp do szkoleń jest limitowany i uzależniony od ilości zakupionych prenumerat. Liczba dostępów oznacza liczbę osób, które mogą skorzystać z cyklu 9 szkoleń oferowanych w ramach Klubu Prenumeratora.
Liczba prenumerat Dostępy do szkoleń
1 1
2 3
3 5
4 7
5 10
6 - 10 20
11 - 20 40
powyżej 20 dla wszystkich pracowników

Aby wziąć udział w szkoleniach należy:

  • dokonać zakupu prenumeraty - za pośrednictwem formularza, umieszczonego po kliknięciu w wybrany logotyp magazynów
  • zgłosić osoby dedykowane do szkoleń za pomocą formularza, umieszczonego po kliknięciu w logotyp Klubu Prenumeratora

Zamówienia prenumeraty oraz dane zgłoszonych uczestników szkoleń prosimy o nadsyłanie za pomocą jednego z wariantów:

  • adresu mailowego: klub@municipium.com.pl
  • faksu: 22 242 80 57 lub 22 858 84 37
  • poczty na adres siedziby naszej firmy

UWAGA!
Jeśli zamawiają Państwo prenumeratę przez innego dostawcę niż MUNICIPIUM SA, prosimy o załączenie dowodu zakupu z liczbą prenumerat (np. faktura zakupu).