ZAPRENUMERUJ I KORZYSTAJ BEZPŁATNIE ZE SZKOLEŃ

Przywilejem wynikającym z zakupu prenumeraty w 2018 roku jest pakiet bezpłatnych szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji kierowniczych. Dzięki prenumeracie na 2018 r. dwutygodnika Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA lub miesięcznika WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA będą Państwo mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji w tym zakresie.

UWAGA! Prenumerator nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z przystąpieniem do Klubu Prenumeratora.

Program i harmonogram szkoleń

Zarządzanie sobą

21 marca 2018

Sztuka prowadzenia dyskusji. Sztuka rozmawiania z ludźmi to zakres kompetencji przydatnych na każdym stanowisku, zarówno specjalistycznym, jak i przede wszystkim zarządczym.

Tomasz Kasperczyk
11 kwietnia 2018

Kreatywne rozwiązywanie problemów. Wykraczanie poza utarte schematy myślowe to nie tylko domena kreatywnych zawodów.

Beata Adamczyk Nowak
19 grudnia 2018

Efektywna komunikacja z mediami – jakie nasze cele ma realizować?  Media – wróg czy przyjaciel?. Podczas szkolenia przyjrzymy się specyfice współczesnych mediów i wynikającej z nich strategii budowania relacji. Social Media i media – czy to idzie w parze?. Studio radiowe i telewizyjne, nagranie, live, „setka”, konferencja prasowa – jak się w tym wszystkim odnaleźć i dobrze wypaść?

Anna Kędzierska

Zarządzanie ludźmi

24 stycznia 2018

Motywowanie pracowników. Osoby zarządzające zespołami, dbając o zaangażowanie w pracę swoich podwładnych, powinny dbać przede wszystkim o motywację wewnętrzną pracowników.

Beata Adamczyk Nowak
28 luty 2018

Jak budować relacje z pracownikami. Każdy z nas buduje na co dzień relacje z ludźmi. Jedni są w tej kwestii mistrzami, inni stawiają pierwsze kroki.

Bruno Żółtowski
24 pażdziernika 2018

Mediacje w sytuacjach konfliktowych i spornych. Sytuacje konfliktowe i sporne to nieodłączny element codziennych relacji społecznych. To także duże wyzwanie w zarządzaniu projektami w pracy zawodowej, m.in. takich, które wymagają prowadzenia negocjacji i mediacji z większymi grupami. Konieczność uwzględnienia potrzeb zróżnicowanych interesariuszy, skuteczne zarządzanie oporem oraz sytuacjami kryzysowymi z udziałem mediów, wymagają konkretnych kompetencji.

Kamila Bidzińska

Zarządzanie organizacją

16 maja 2018

Jak współpracować z dziennikarzami. Sztuka prowadzenia rozmów z dziennikarzami to we współczesnym świecie podstawowa umiejętność, jaką powinien posiadać człowiek pełniący funkcje kierownicze w urzędzie.

Ryszard Pacer
20 czerwca 2018

Jak zarządzać by nie błądzić ? Wdrożenie zmian w organizacji bez bólu. Dlaczego zmiany nie wychodzą? Jak przełamywać opór pracowników i skutecznie wdrażać nowe rozwiązania? Na czym polega mechanizm sprzecznego zaangażowania? Jaka powinna być rola przełożonych w przygotowaniu pracowników na zmiany i przeprowadzeniu ich przez nie?

 

 

Kamila Bidzińska
21 listopada 2018

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i zarządzanie stresem. Mniejsze lub większe kryzysy zdarzają się każdemu z nas. Nie każdy jednak reaguje na podobne sytuacje w ten sam sposób. Wpływ na to ma wiele czynników, w tym m.in.: typ osobowości, poziom odporności psychicznej, indywidualne nawyki, czy nasze osobiste doświadczenia. Pewne jest natomiast, że nie służą nam ani ciągły pęd, przeciążenie obowiązkami, czy brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, ani też rutyna codziennej pracy i poczucie monotonii. Nie najlepiej też znosimy zależności służbowe, które powodują brak poczucia sprawstwa i frustrację. To proste drogi do wypalenia zawodowego.

Kamila Bidzińska

Formuła szkoleń

Szkolenia prowadzone są jako tzw. webinaria. Oznacza to, że kontakt każdego uczestnika z trenerem odbywa się przez internet. W czasie szkolenia trener poprowadzi zajęcia na wybrany temat, a także odpowie na pytania zadane przez uczestników za pomocą czatu. Wszystkie materiały wykorzystane w trakcie szkolenia, włącznie z jego nagraniem oraz odpowiedziami na pytania, dostępne będą na specjalnie w tym celu zbudowanej platformie on-line. Uczestnik szkoleń uzyska do niej nieograniczony dostęp przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Da to możliwość wielokrotnego odtwarzania zgromadzonego materiału. W porównaniu ze szkoleniami stacjonarnymi jest to ogromne ułatwienie - zwłaszcza dla osób nie mogących wziąć udziału w szkoleniu w czasie rzeczywistym.

Po odbyciu minimum 60 proc. szkolenia (w czasie transmisji on-line) lub po poprawnym rozwiązaniu testu uczestnik może wygenerować zaświadczenie potwierdzające udział w nim.

W KLUBIE PRENUMERATORA nie musisz martwić się, że zapomnisz o terminie szkolenia. O każdym zbliżającym się webinarium zostaniesz przez nas poinformowany mailowo.

Zasady członkostwa

Dostęp do szkoleń jest limitowany i uzależniony od ilości zakupionych prenumerat. Liczba dostępów oznacza liczbę osób, które mogą skorzystać z cyklu 9 szkoleń oferowanych w ramach Klubu Prenumeratora.
Liczba prenumerat Dostępy do szkoleń
1 1
2 5
3 7
4 10
5 12
6 - 10 20
11 - 20 40
powyżej 20 dla wszystkich pracowników

Aby wziąć udział w szkoleniach należy:

  • dokonać zakupu prenumeraty - za pośrednictwem formularza, umieszczonego po kliknięciu w wybrany logotyp magazynów
  • zgłosić osoby dedykowane do szkoleń za pomocą formularza, umieszczonego po kliknięciu w poniższy logotyp Klubu Prenumeratora

Zamówienia prenumeraty oraz dane zgłoszonych uczestników szkoleń prosimy o nadsyłanie za pomocą jednego z wariantów:

UWAGA!
Jeśli zamawiają Państwo prenumeratę przez innego dostawcę niż MUNICIPIUM SA, prosimy o załączenie dowodu zakupu z liczbą prenumerat (np. faktura zakupu).