ZAPRENUMERUJ I KORZYSTAJ BEZPŁATNIE ZE SZKOLEŃ

Przywilejem wynikającym z zakupu prenumeraty w 2018 roku jest pakiet bezpłatnych szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji kierowniczych. Dzięki prenumeracie na 2018 r. dwutygodnika Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA lub miesięcznika WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA będą Państwo mieli możliwość podnoszenia swoich kompetencji w tym zakresie.

UWAGA! Prenumerator nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z przystąpieniem do Klubu Prenumeratora.

Program i harmonogram szkoleń

Zarządzanie sobą

21 marca 2018

Sztuka prowadzenia dyskusji. Sztuka rozmawiania z ludźmi to zakres kompetencji przydatnych na każdym stanowisku, zarówno specjalistycznym, jak i przede wszystkim zarządczym.

Tomasz Kasperczyk
11 kwietnia 2018

Kreatywne rozwiązywanie problemów. Wykraczanie poza utarte schematy myślowe to nie tylko domena kreatywnych zawodów.

Beata Adamczyk Nowak
17 października 2018

Automotywacja to zagadnienie znane niemal każdemu, kto kiedykolwiek próbował osiągnąć jakiś ważny dla siebie cel, odroczony w czasie.

Agnieszka Dunaj

Zarządzanie ludźmi

24 stycznia 2018

Motywowanie pracowników. Osoby zarządzające zespołami, dbając o zaangażowanie w pracę swoich podwładnych, powinny dbać przede wszystkim o motywację wewnętrzną pracowników.

Beata Adamczyk Nowak
28 luty 2018

Jak budować relacje z pracownikami. Każdy z nas buduje na co dzień relacje z ludźmi. Jedni są w tej kwestii mistrzami, inni stawiają pierwsze kroki.

Bruno Żółtowski
12 grudnia 2018

Radzenie sobie ze stresem. Praca często stawia nas w sytuacji, gdy wymagania przewyższają nasze możliwości.

Beata Adamczyk Nowak

Zarządzanie organizacją

16 maja 2018

Jak współpracować z dziennikarzami. Sztuka prowadzenia rozmów z dziennikarzami to we współczesnym świecie podstawowa umiejętność, jaką powinien posiadać człowiek pełniący funkcje kierownicze w urzędzie.

Ryszard Pacer
20 czerwca 2018

JAK ZARZĄDZIĆ BY NIE BŁĄDZIĆ? WDRAŻANIE ZMIAN W ORGANIZACJI BEZ BÓLU.  Dlaczego zmiany nie wychodzą? Jak przełamywać opór pracowników i skutecznie wdrażać nowe rozwiązania? Na czym polega mechanizm sprzecznego zaangażowania? Jaka powinna być rola przełożonych w przygotowaniu pracowników na zmiany
i przeprowadzeniu ich przez nie?

 

 

21 listopada 2018

Konflikty w zespole z perspektywy szefa. Rolą kierownika jest zarządzanie zespołem. Jak zarządzać zespołem skonfliktowanym? Skąd biorą się konflikty oraz jak i czy im zapobiegać? Jakie możemy wyodrębnić style reakcji na konflikt? Czy są lepsze i gorsze sposoby reagowania?

Bruno Żółtowski

Formuła szkoleń

Szkolenia prowadzone są jako tzw. webinaria. Oznacza to, że kontakt każdego uczestnika z trenerem odbywa się przez internet. W czasie szkolenia trener poprowadzi zajęcia na wybrany temat, a także odpowie na pytania zadane przez uczestników za pomocą czatu. Wszystkie materiały wykorzystane w trakcie szkolenia, włącznie z jego nagraniem oraz odpowiedziami na pytania, dostępne będą na specjalnie w tym celu zbudowanej platformie on-line. Uczestnik szkoleń uzyska do niej nieograniczony dostęp przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Da to możliwość wielokrotnego odtwarzania zgromadzonego materiału. W porównaniu ze szkoleniami stacjonarnymi jest to ogromne ułatwienie - zwłaszcza dla osób nie mogących wziąć udziału w szkoleniu w czasie rzeczywistym.

Po odbyciu minimum 60 proc. szkolenia (w czasie transmisji on-line) lub po poprawnym rozwiązaniu testu uczestnik może wygenerować zaświadczenie potwierdzające udział w nim.

W KLUBIE PRENUMERATORA nie musisz martwić się, że zapomnisz o terminie szkolenia. O każdym zbliżającym się webinarium zostaniesz przez nas poinformowany mailowo.

Zasady członkostwa

Dostęp do szkoleń jest limitowany i uzależniony od ilości zakupionych prenumerat. Liczba dostępów oznacza liczbę osób, które mogą skorzystać z cyklu 9 szkoleń oferowanych w ramach Klubu Prenumeratora.
Liczba prenumerat Dostępy do szkoleń
1 1
2 5
3 7
4 10
5 12
6 - 10 20
11 - 20 40
powyżej 20 dla wszystkich pracowników

Aby wziąć udział w szkoleniach należy:

  • dokonać zakupu prenumeraty - za pośrednictwem formularza, umieszczonego po kliknięciu w wybrany logotyp magazynów
  • zgłosić osoby dedykowane do szkoleń za pomocą formularza, umieszczonego po kliknięciu w poniższy logotyp Klubu Prenumeratora

Zamówienia prenumeraty oraz dane zgłoszonych uczestników szkoleń prosimy o nadsyłanie za pomocą jednego z wariantów:

UWAGA!
Jeśli zamawiają Państwo prenumeratę przez innego dostawcę niż MUNICIPIUM SA, prosimy o załączenie dowodu zakupu z liczbą prenumerat (np. faktura zakupu).