Przywilejem wynikającym z zakupu rocznej prenumeraty Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA lub miesięcznika WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA jest pakiet bezpłatnych szkoleń. Odbywają się one w formie transmisji on-line i udostępniane są przez 7 dni w tygodniu 24 h na dobę. Dzięki temu każdy użytkownik może rozwijać swoje kompetencje w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Program szkoleń

Formuła szkoleń

Każde szkolenie trwa do 90 minut. Trener prowadzi je opierając się na przygotowanej prezentacji. Materiały uzupełniające szkolenie oraz prezentacja dostępne są w Bibliotece Wiedzy każdego szkolenia. Po każdym szkoleniu użytkownik może potwierdzić zdobytą wiedzę rozwiązując test składający się z kilku pytań. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku (80% poprawnych odpowiedzi) system generuje zaświadczenie o jego ukończeniu.

Rejestracja

Dostęp do szkoleń jest limitowany i uzależniony od ilości zakupionych prenumerat.
Liczba prenumerat Dostępy do szkoleń
1 Dostęp dla 1 osoby
2 Dostęp dla 5 osób
3 Dostęp dla 7 osób
4 Dostęp dla 10 osób
5 Dostęp dla 12 osób
6 - 10 Dostęp dla 20 osób
11 - 20 Dostęp dla 40 osób
powyżej 20 dla wszystkich pracowników

Aby wziąć udział w szkoleniach należy:

  • dokonać zakupu prenumeraty

Zamówienia prenumeraty oraz formularz rejestracyjny prosimy o nadsyłanie za pomocą jednego z wariantów:

UWAGA!
Jeśli zamawiają Państwo prenumeratę przez innego dostawcę niż MUNICIPIUM SA, prosimy o załączenie dowodu zakupu z liczbą prenumerat (np. faktura zakupu).